Elseaz.cz > Slovník pojmů > Trénink (Training)

Trénink (Training)

 Training představuje organizované činnosti zaměřené na poskytování informací a pokynů pro zlepšování výkonu příjemce, případně pro dosažení požadované úrovně znalostí a dovedností. Školení může být vedeno ve formě strukturovaných programů nebo více neformální a interaktivní cestou, jako např. školení on-the-job, manažerské hry či jiné formy simulací. Trainingový proces usnadňuje učení se a vede k rozvoji nových i stávajících dovedností.

Kurzy související s tímto tématem: