Elseaz.cz > Slovník pojmů > Teambuilding

Teambuilding

 Teambuilding je označení převzaté z angličtiny, v překladu znamená doslova budování týmu, což přesně odpovídá jeho smyslu. Bývá určen hlavně pro blízké spolupracovníky, přičemž teambuildingové aktivity jsou koncipovány nejenom tak, aby si odpočinuli od pracovního stereotypu, ale také aby se navzájem poznali a formou her získali motivaci pro práci v kolektivu.

Kurzy související s tímto tématem: