Elseaz.cz > Slovník pojmů > Systém vzdělávání zaměstnanců

Systém vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání pracovníků v organizaci se zaměřuje nejenom na formování pracovních schopností, ale i na formování osobnosti a hodnot potřebných pro vytváření zdravých mezilidských vztahů na pracovišti. Do systému vzdělávání pracovníků patří vzdělávací aktivity jako např. doškolování, rekvalifikace a rozvoj. V systému vzdělávání se angažuje nejenom personální útvar, ale též vedoucí pracovníci a často i externí odborníci, se kterými může firma spolupracovat.

Kurzy související s tímto tématem: