Elseaz.cz > Slovník pojmů > Systém hodnocení zaměstnanců

Systém hodnocení zaměstnanců

Systém hodnocení zaměstnanců je jednotný systém vedení pravidelných hodnotících pohovorů a způsob nakládání s výstupy. Systém pro konkrétní firmu zahrnuje jednotný formulář (obvykle částečně odlišný pro různé skupiny zaměstnanců – obchodníci, THP, dělníci atd.), jednotnou metodu vedení rozhovorů, nakládání s výstupy a řešení nestandardních situací během hodnocení.