Elseaz.cz > Slovník pojmů > Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

 Syndrom vyhoření, anglicky burnout, byl objeven a popsán v roce 1975 panem H. Freudenbergerem. Postihuje nejenom manažery a vedoucí pracovníky, ale i běžné pracovníky. Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání. Typickými příznaky jsou únava, nechutenství, nespavost, ztráta zájmu o práci a depresivní pocity.

Kurzy související s tímto tématem: