Elseaz.cz > Slovník pojmů > Střední management (Middle management)

Střední management (Middle management)


Zahrnuje početnou a velmi rozmanitou skupinu řídících pracovníků. Řadíme sem vedoucí obchodních jednotek i vedoucí jednotlivých útvarů (prodeje, nákupu, marketingu, financí, personalistiky apod.). Rozhodnutí středního manažera přímo ovlivňuje řízený útvar či jednotku.

Střední management je odpovědný za provádění politik a plánů vrcholového managementu. Dekomponuje obecné cíle určené vrcholovým vedením, určuje pravomoci a odpovědnosti a dozírá na jejich plnění. Z hlediska časového výhledu se střední management zabývá především plánováním střednědobým, bývá proto též označován jako taktický management.

Kurzy související s tímto tématem: