Elseaz.cz > Slovník pojmů > Stimulace

Stimulace

 Stimulace představuje působení určité okolnosti, činnosti, děje, ve snaze povzbudit či podnítit jedince k nějakému chování, jednání, činnosti. Stimulace je nástrojem vnějšího ovlivňování, působení.

Kurzy související s tímto tématem: