Elseaz.cz > Slovník pojmů > Seminář

Seminář

 Seminář je prezentace na určité téma, týkající se zpravidla některé dílčí části znalostí či dovedností. Semináře mívají vesměs formu přednášky a následné diskuse. Typický je zde velký důraz na teoretickou základnu. Vzhledem k velkému množství informací, které posluchač obdráží, netrvají semináře zpravidla více než pár hodin.

Kurzy související s tímto tématem: