Elseaz.cz > Slovník pojmů > Self-Management

Self-Management

Self-management je management sebe sama – schopnost plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny atd. Být schopen řídit (manažovat) sebe sama je prvním předpokladem pro manažování druhých.

Kurzy související s tímto tématem: