Elseaz.cz > Slovník pojmů > Rozvoj pracovníků

Rozvoj pracovníků

 Rozvoj pracovníků představuje vzdělávací a rozvojové aktivity zaměřené na osobní rozvoj. Zaměřuje se na jednotlivé pracovníky a formování jejich pracovních schopností i osobnosti tak, aby svou práci vykonávali efektivně a byli schopni zvládat nové pracovní úkoly tak, a byli tak pro organizaci přínosem.

Kurzy související s tímto tématem: