Elseaz.cz > Slovník pojmů > Rozvoj lidských zdrojů

Rozvoj lidských zdrojů

 Rozvoj lidských zdrojů představuje novou koncepci vzdělávání a rozvoje v organizaci, která se orientuje se na rozvoj pracovní schopnosti organizace jako celku, rozvoj pracovní schopnosti týmů, vytváření potřebné dynamické struktury znalostí a dovedností, a to vše za účelem dosažení vyšší efektivnosti a výkonnosti celé organizace.

Kurzy související s tímto tématem: