Elseaz.cz > Slovník pojmů > Rekvalifikace

Rekvalifikace

 Rekvalifikace znamená přeškolování. Jedná se o takové formování pracovních schopností člověka, které směřuje k osvojení nových pracovních schopností, které jsou více či méně odlišné od dosavadních.

Kurzy související s tímto tématem: