Recese

Za recesi je obecně považováno období poklesu ekonomické aktivity. Hospodářská recese je všeobecně definována jako stav, kdy dvě a více po sobě jdoucích čtvrtletí klesá výkon ekonomiky (měřený HDP, dochází tedy k poklesu HDP). Pokles HDP může být doprovázen souběžným poklesem souvisejících ukazatelů ekonomické aktivity, jako investice a zisky, a růstem míry nezaměstnanosti.

Kurzy související s tímto tématem: