Elseaz.cz > Slovník pojmů > Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců je nástroj ke zjišťování názoru zaměstnanců na dění ve firmě, možnost uplatnění, spolupráci s ostatními útvary apod. Základním pravidlem, které je třeba dodržet, je anonymita respondentů. Průzkumy je vhodné provádět opakovaně a tak zjistit, jakým směrem se názory zaměstnanců posouvají. Data se vyhodnocují pomocí statistických metod. Aby měly výsledky očekávanou vypovídací schopnost, je třeba dodržet určité jasně stanovené zásady během všech fází průzkumu – přípravy, sběru a zpracování dat, prezentace výstupů a při následných opatřeních. V opačném případě mohou být výsledky těžko využitelné nebo dokonce zavádějící, respondenti nebudou ochotni opakovaně odpovídat apod.

Kurzy související s tímto tématem: