PR

 PR [pí ár] činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností. Cílem těchto činností je vytvoření kladné představy o organizaci či podniku v povědomí veřejnosti, na které závisí úspěch či neúspěch firmy (stávající i potencionální zákazníci, zaměstnanci, investoři apod.). Předkládá obraz instituce, která je společensky odpovědná, důvěryhodná a „nic neskrývá“. Jinými slovy se PR snaží o budování příznivé image organizace v očích veřejnosti.

Kurzy související s tímto tématem: