Elseaz.cz > Slovník pojmů > Outsourcing

Outsourcing

 Pojmem outsourcing se označuje vyčleňování činností mimo podnik, tj. uzavření kontraktu na zajištění určité činnosti/služby třetí stranou. Cílem je dosažení úspory nákladů nebo zvýšení kvality. Firmy velmi často outsourcují vedlejších činnosti, jako je úklid, stravování, správa budov či firemní vzdělávání, může se však jednat i o hlavní činnosti, jako je zajištění reklamy, výzkumu a vývoje nebo IT činností.

Kurzy související s tímto tématem: