Elseaz.cz > Slovník pojmů > Neformální hodnocení zaměstnanců

Neformální hodnocení zaměstnanců

 Neformální hodnocení představuje průběžné hodnocení pracovníka během pracovního výkonu, kdy hodnotitelem je jeho přímý nadřízený. Nebývá zpravidla dokumentováno, jde spíše o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným.

Kurzy související s tímto tématem: