Elseaz.cz > Slovník pojmů > Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI je typologie osobnosti, kterou s využitím učení Carla Junga vytvořily I. Myersová a K. Briggsová. Došly k názoru, že existují čtyři hlavní oblasti, kterými se lidé od sebe vzájemně liší. Tyto odlišnosti nazvaly „preferencemi“. Týkají se následujících oblastí: Čemu v prvé řadě věnujeme energii, jakým způsobem zpracováváme informace, jakým způsobem se rozhodujeme a jak organizujeme svůj život. Permutací těchto čtyř preferencí vzniká 16 osobnostních typů. Tato typologie je oblíbená pro svou srozumitelnost. Využívá se dlouhodobě a je proto velice dobře zdokumentovaná.

Kurzy související s tímto tématem: