Elseaz.cz > Slovník pojmů > Motivace

Motivace

 Motivace je psychický proces. Představuje vnitřní aktivaci, tedy vzbuzování aktivity jedince a současně i regulaci jednání, zaměření určitým směrem. Motivace souvisí s příčinami, proč něco děláme. Hlavním zdrojem motivace jsou jedincovy potřeby (zejména pokud jsou vyvolány pocitem nedostatku), dále to mohou být zájmy, hodnoty ideály a návyky.

Kurzy související s tímto tématem: