Elseaz.cz > Slovník pojmů > Motivace pracovního jednání

Motivace pracovního jednání

 Proces vzbuzení nebo podnícení pracovní aktivity, udržení aktivity v běhu a usměrnění činnosti do určité, předem zvolené dráhy.

Kurzy související s tímto tématem: