Motiv

 Motiv je osobní příčina konkrétního chování jedince. Je to pohnutka, psychologická příčina reakcí, činností a jednání člověka, aktivovaná touhou uspokojit určitou potřebu.

Kurzy související s tímto tématem: