Elseaz.cz > Slovník pojmů > Monetaristé

Monetaristé

 Monetaristé představují v ekonomické teorii obhájce svobodného trhu bez státních zásahů. Podle zastánců tohoto přístupu je úkolem státu v ekonomice stanovení pravidel a dohled nad jejich dodržováním. Státní zásahy naopak (oproti názoru keynesiánců) chod ekonomiky narušují.

Podle monetaristů jsou příčinou změn v ekonomice peníze (sám název monetarismus je odvozen od latinského slova monet = mince) a mají samoregulační charakter. Stát svými zásahy tento samoregulační mechanismus narušuje a tím ekonomiku více destabilizuje.

Za nejvýznamnějšího představitele monetarismu bývá označován americký ekonom Milton Friedman.

Kurzy související s tímto tématem: