Elseaz.cz > Slovník pojmů > Míra nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti patří mezi čtyři nejsledovanější ukazatele v makroekonomii. Počítá se jako podíl nezaměstnaných na pracovní síle, tj. ekonomicky aktivním obyvatelstvu. Míra nezaměstnanosti informuje o tom, kolik procent z ekonomicky aktivního obyvatelstva nemá ve sledovaném období zaměstnání.

Kurzy související s tímto tématem: