Elseaz.cz > Slovník pojmů > Mentoring

Mentoring

 Mentoring je metoda formování pracovních schopností. Jedná se o strukturovaný proces osobního vedení a podpory méně zkušených jedinců. Tradičně poskytuje mentoring starší spolupracovník, který má takové zkušenosti a odbornost, že může napomáhat a radit svým méně zkušeným kolegům. Kromě role školitele hraje i roli poradce a protektora a bývá zapojován i do hodnocení pracovního výkonu. Mentor pomáhá svému svěřenci (mentee) poznat lépe sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti.

Kurzy související s tímto tématem: