Elseaz.cz > Slovník pojmů > Management

Management

Management je navrhování a řízení procesů, kontrola průběhu činností a kontrola jak jsou dosahovány předem definované výsledky.

Kurzy související s tímto tématem: