Elseaz.cz > Slovník pojmů > Makroekonomie

Makroekonomie

 Podle jedné z nejčastěji uváděných definic v ekonomické literatuře „ makroekonomie studuje chování ekonomiky jako celku. Zkoumá celkovou úroveň národního produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního obchodu země“ [Samuelson]. Makroekonomie zpravidla abstrahuje od chování dílčích ekonomických subjektů (ty jsou předmětem zájmu mikroekonomie) a zaměřuje se na ekonomickou výkonnost celé země. Jinými slovy, makroekonomie zkoumá celkovou produkci statků a služeb v zemi, neopomíjí ani s tím související problematiku spotřeby a investic, postihuje fungování agregátních trhů (jako je např. trh práce) a zkoumá a objasňuje příčiny nestabilit těchto trhů, mezi něž patří třeba inflace nebo nezaměstnanost.

Kurzy související s tímto tématem: