Elseaz.cz > Slovník pojmů > Liniový management (Lower-level management)

Liniový management (Lower-level management)

Základní úroveň postavení manažerů. Linioví manažeři jsou odpovědní za správu a řízení činností, které přímo přispívají k produkci výrobků a služeb. Jsou přímými nadřízenými výkonných pracovníků.

Liniový manažer operativně řeší každodenní chod výrobního útvaru. Specifikem je krátkodobé plánování, proto je tato úroveň označována též jako operativní management.

Kurzy související s tímto tématem: