Elseaz.cz > Slovník pojmů > Leadership

Leadership

Leadership zahrnuje vedení lidí, dosazování „správných“ lidí na „správná“ místa na základě jejich silných stránek či preferencí, rozvoj jejich silných stráneka vytváření atmosféry důvěry a zodpovědnosti. Mezi funkce leadershipu patří vytváření vizí a získávání lidí pro naplňování společných vizí. Leadership se překládá jako vůdcovství, leader jako vůdce. Tyto české termíny jsou obvykle vnímány na základě historických souvislostí spíše negativně, pravděpodobně proto se příliš nevyužívají.

Kurzy související s tímto tématem: