Elseaz.cz > Slovník pojmů > Koučink (Coaching)

Koučink (Coaching)

 Koučování je jednou z metod osobního a pracovního rozvoje a zvyšování osobní i týmové produktivity. Koučování lze charakterizovat jako proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho vlastních osobních a profesních cílů. Konkrétní zaměření koučovacího procesu je vždy přizpůsobeno cílům a potřebám klienta. Cílem je umožnit rozvoj a naplnění klientova potenciálu, zvýšení osobní spokojenosti a osvojení si dovedností pro zvýšení výkonnosti.

Kurzy související s tímto tématem: