Elseaz.cz > Slovník pojmů > Komunikace

Komunikace

 Komunikace představuje dvousměrný proces dosahování vzájemného porozumění. Účastníci (vysílač x příjemce) si při něm předávají informace, vzájemné pochopení však závisí na významu, který informaci jedna či druhá strana přisuzuje. Komunikace je efektivní, pokud obě strany chápou informaci stejně, tj. přisuzují jí stejný význam.

Kurzy související s tímto tématem: