Elseaz.cz > Slovník pojmů > Kompetence

Kompetence

Kompetence jsou schopnosti, dovednosti, způsoby chování a postoje jednotlivce. Je to způsob, jakým lidé uplatňují svoje odborné znalosti a dosahují výsledků. Hodnocení kompetencí je obvykle součástí hodnotícího pohovoru. V takovém případě má firma definovaný „svůj“ kompetenční model (soubor kompetencí). Kompetence obsažené v kompetenčním modelu pokládá firma za důležité v tom smyslu, že hodnotí jejich úroveň a podporuje jejich rozvoj u svých zaměstnanců. Nastavení kompetenčního modelu je proces, který má svoje zákonitosti. Jejich dodržením, se zvyšuje pravděpodobnost, že kompetence budou zaměstnancům dané firmy blízké, srozumitelné, budou se schopni s nimi totožnit a budou podporovat chování, které je v dané firmě žádoucí.

Kurzy související s tímto tématem: