Elseaz.cz > Slovník pojmů > Interpersonální dovednosti

Interpersonální dovednosti

Interpersonální dovednosti jsou jednou z oblastí emoční inteligence. Týkají se schopnosti jednat s lidmi přiměřeným způsobem. Člověk, který má rozvinuté interpersonální dovednosti, je schopen vyjít a spolupracovat s jednotlivci i se skupinou lidí tak, aby dosahovali společných i individuálních cílů. Bývá oblíbeným členem týmu.

Kurzy související s tímto tématem: