Inflace

 Inflace je ekonomický pojem, který označuje všeobecný růst cenové hladiny (tj. opakovaný růst cen zboží a služeb v ekonomice). Obecně platí, že vlivem inflace dochází ke snížení kupní síly peněz. Často se lze setkat s pojmem míra inflace, který udává míru změny (růstu) cenové hladiny.

Opačný vývoj cenové hladiny, tj. všeobecný pokles, bývá v ekonomické teorii označován jako deflace.

Kurzy související s tímto tématem: