HDP

Hrubý domácí produkt (HDP, anglicky GDP) vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořených za určité období na určitém území (např. za poslední rok v České republice. Makroekonomie používá tento ukazatel pro určování ekonomické výkonnosti států. Pro účely mezinárodního srovnávání se však častěji používá ukazatel HDP na hlavu, jelikož souhrnný ukazatel HDP nezohledňuje velikost ekonomiky (tj. počet obyvatel dané země).

Kurzy související s tímto tématem: