Elseaz.cz > Slovník pojmů > Formální hodnocení zaměstnanců

Formální hodnocení zaměstnanců

 Formální, či také systematické hodnocení představuje racionální a standardizovanou formu hodnocení. Toto hodnocení se provádí periodicky, v pravidelném intervalu a výstupem je dokumentace, která se zařazuje do osobních spisů pracovníků. Tyto dokumenty slouží jako podklady pro další personální činnosti týkající se jednotlivců či skupin pracovníků.

Kurzy související s tímto tématem: