Elseaz.cz > Slovník pojmů > Empowerment

Empowerment

Empowerment je jeden ze čtvyř modelů leadershipu, v němž lidé na základě sdíleného závazku dostávají důvěru, svobodu v rozhodování a jsou ochotni převzít zodpovědnost. Základním nástrojem empowermentu je koučování.

Kurzy související s tímto tématem: