Empatie

Empatie je schopnost vcítit se. Empatický člověk vnímá pocity druhých, vcítí se do nich, je schopen naladit se na podobnou emocionální úroveň. Empatické naslouchání je nejvyšší úrovní naslouchání. Empaticky naslouchající člověk je naladěn na stejnou vlnu jako ten, komu naslouchá. „Slyší“ nejen slova, ale i mimoslovní (neverbální) sdělení.

Kurzy související s tímto tématem: