Elseaz.cz > Slovník pojmů > Emoční inteligence

Emoční inteligence

Emoční (emocionální) inteligence neboli tzv. inteligence citů zahrnuje dvě oblasti - interpersonální a intrapersonální dovednosti. Nebo podle podrobnějšího rozdělení - znalost vlastních emocí (sebeuvědomění), zvládání emocí – nakládat s city tak, aby odpovídaly situaci, schopnost motivace sebe sama, vnímavost k emocím jiných lidí – empatie, umění mezilidských vztahů. Na úspěchu a spokojenosti v životě se emoční inteligence podílí 80%.

Kurzy související s tímto tématem: