Elseaz.cz > Slovník pojmů > Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

Do kategorie ekonomicky neaktivní spadá obyvatelstvo ve věku 0-14 let a všechny osoby starší 64 let (osoby v důchodu). Patří sem i osoby v produktivním věku, které nejsou zařazeny do kategorie nezaměstnaní, a to zpravidla proto, že práci aktivně neshánějí nebo o ní nestojí (dobrovolná nezaměstnanost).

Kurzy související s tímto tématem: