Deprese

Depresí bývá označován obzvláště hluboký a dlouhý pokles výkonu ekonomiky. Jinými slovy jde o recesi, která překročí určitou míru (v ČR pokles HDP o více než 10%).

Kurzy související s tímto tématem: