Elseaz.cz > Slovník pojmů > Cenová hladina (cenová úroveň)

Cenová hladina (cenová úroveň)

 Cenová hladina je jedním ze základních ukazatelů, které makroekonomie sleduje. Cenová hladina představuje všeobecnou úroveň cen v ekonomice. Například zdražování, které se projevuje rostoucí cenou jídla, bydlení a dalšího zboží je změnou cenové hladiny.

Existuje několik způsobů měření cenové hladiny – například index spotřebitelských cen (CPI), index cen výrobců (PPI), deflátoru HDP. Oba cenové indexy pracují se spotřebním košem a vahami zboží a služeb do nich zahrnutých, proto je přesnější definovat cenovou hladinu jako vážený průměr cen zboží a služeb v ekonomice.

Kurzy související s tímto tématem: