Elseaz.cz > Slovník pojmů > 360° zpětná vazba

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda, která měří kompetence (schopnosti, dovednosti, způsoby chování, postoje) lidí. Nejčastěji se využívá pro lidi na manažerských pozicích. Neměří jací jsme, ale jak se jevíme svému okolí.

Kurzy související s tímto tématem: