Elseaz.cz > Slovník pojmů > 1st Business Certificate ®

1st Business Certificate ®

 1st Business Certificate ® je program zaměřený na praktické osvojení základních ekonomických principů nutných pro manažerské firemní rozhodování. Tvoří ho osm modulů: Management procesů, výroby a jakosti, Finanční řízení a investiční plánování, Lidské zdroje a podnikové řízení, Marketing a servis management, Účetnictví, Řízení nákladů, Obchodní právo a národní hospodářství, Obchodní angličtina.

1st Business Certificate ® zaručuje získání standardizovaného podnikatelského vzdělání na úrovni nejvyšší evropské kvality. Jednotlivé moduly a programy byly vyvinuty institutem Organisation for Economic Education Evaluation and Certification ve spolupráci s partnery z mezinárodních firem. Účastníci kurzu obdrží certifikát 1st Business Certificate® , který je platný ve většině zemí Evropy.

Kurzy související s tímto tématem: