Elseaz.cz > Psychometrické metody > TTI Success Insights - chování (DISC)+ motivace(PIAV) + kompetence(PTSI)

TTI Success Insights - chování (DISC)+ motivace(PIAV) + kompetence(PTSI)

Čím lépe si uvědomujeme, jaké máme tendence jednání v běžných pracovních situcích, co nás motivuje a co je pro nás důležité, tím snáze jsme schopni směrovat se tak, abychom dosahovali co nejlepších výsledků. To může zahrnovat různé přístupy a postupy: zdokonalování se v oblastech, které nás limitují, uspořádání práce tak, abychom co nejlépe využili to, v čem jsme dobří, vědomovou korekci jednání v situacích, které jsou pro nás klíčové. Z pohledu zaměstnavatele přináší lepší znalost chování a tendencí zaměstnance podobné výhody jako pro zaměstnance samotného. 

Někteří lidé mají pocit, že přece znají sami sebe dostatečně (když už sami se sebou žijí tak dlouho). To je samozřejmě pravda, ale jen částečně. Sami sebe nevidíme z patřičného nadhledu, jsme spolu pořád a tak mnoho věcí vůbec nevnímáme, naše chování nám připadá tak nějak přirozeně nejlepší, nemáme žádnou metodu, která by nám pomohla analyzovat se a popsat se systematicky, .....atd.

Kombinace naší vlastní snahy o sebereflexi, případně snaha nadřízeného porozumět našemu chování a motivátorům společně s objektivní analýzou nám často pomohou porozumět si lépe a zdokonalit se v tam, kde je to třeba, velmi efektivním způsobem.

Cíle

 • Pojmenovat preferované a naučené způsoby chování.
 • Definovat vlastní hodnotový systém a z toho vyplývající motivátory chování.
 • Uvědomit si silné a slabé stránky s ohledem na stávající pracovní pozici.
 • Najít prostor pro zlepšení.

Obsah

Analýza zkoumá:

 • Styl chování - "jak" (DISC), který člověk na pracovním místě projevuje. Dělí se do 4 základních oblastí:
  • Dominance - převaha
  • Influence - vliv
  • Steadiness - stálost
  • Compliance - dodržování
 • Hodnoty / motivátory "proč" (PIAV). Zkoumají se v 6 oblastech:
  • Teoretické
  • Praktické
  • Estetické
  • Sociální
  • Individualistické
  • Tradicionální
 • Individuální schopnosti / kompetence - "co" (PTSI). Měří 23 faktorů zaměřených na dovednosti využitelné v pracovním prostředí.

Metodologie

 • Pro každého člověka je možné provést analýzu jedné, dvou nebo všech oblastí (DISC, PTSI, PIAV),
 • Analyzovaná osoba vyplní sebehodnotící dotazník.
 • Vyplňování probíhá v klidu, s předstihem, on-line.
 • Doba vyplnění je cca 20 min pro každou část (DISC, PTSI, PIAV).
 • Celé měření a analýza mohou probíhat v češtině, v angličtině, případně v jiných jazycích.
 • Na základě vyplněného dotazníku vznikne individuální výstupní zpráva.
 • Zpětnou vazbu respondentovi včetně předání výstupní zprávy provede vyškolený konzultant.
 

Máte dotaz k tomuto produktu?

Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz k tomuto produktu.
Použít můžete buď on-line formulář anebo nám zavolejte na 283 850 416

Řekli o produktu TTI Success Insights - chování (DISC)+ motivace(PIAV) + kompetence(PTSI):

Obchodní ředitel - POLNA corp. s.r.o.

Marian Bialoň

POLNA corp. s.r.o.

Během několika posledních let jsme absolvovali různé rozvojové kurzy. Tentokrát jsme se chtěli soustředit na to, abychom provedli…

zobrazit celou referenci

Kurzy a ostatní produkty, podobné tomuto: