Elseaz.cz > Psychometrické metody

Psychometrické metody

Výzkumy ukazují, že pochopení, respektive znalost sebe sama – vrozených preferencí týkajících se způsobů, silných i méně silných stránek apod. přispívá k tomu, že jsme výkonnější a spokojenější. Existuje řada moderních, výzkumy podložených metod, které nám toto poznání umožňují. Čím lépe zvládneme porozumět sobě, tím snáze jsme schopni pochopit i ostatní. Psychometrické metody nám toto poznávání zpřístupní a umožní, aby proces poznávání i výsledky byly lépe uchopitelné.

Jednoduše si vyberte:

Psychometrické metody které nabízíme:

TTI Success Insights - chování (DISC)+ motivace(PIAV) + kompetence(PTSI)

37-faktorová analýza, která odhalí individuální charakteristiky ve třech oblastech, které popisují "jak (DISC), proč (PIAV) a co (PTSI)".