Elseaz.cz > Průzkumy > Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců je nástrojem, který umožňuje plošně zjistit informace, které jsou nutné pro nastolení změny a mají vliv na efektivitu chodu společnosti. Vyžaduje to proaktivní přístup managementu, protože ne všechny informace, které společnost získá, ji potěší. Aby byla možnost srovnání, je zapotřebí průzkum opakovat. 

Průzkumy mohou být buď kvalitativní, nebo kvantitativní.  Při kvalitativním průzkumu se získávají informace pouze od několika skupin zaměstnanců, u kvantitativního průzkumu od všech zaměstnanců. Kvalitativní průzkum probíhá většinou formou diskusních skupin, kvantitativní formou dotazníkového průzkumu. Cílem obou forem je změřit spokojenost zaměstnanců, respektive spokojenost pracovníků dané firmy. Abychom si mohli být jisti, že výsledky, které jsme takto získali, jsou správné, je třeba dodržet řadu pravidel, která jsou pro dotazníkový průzkum i pro diskusní skupiny jasně daná.

Cíle

 • Zjistit názor zaměstnanců na různé aspekty fungování společnosti
 • Na základě analýzy výsledků definovat potřebná opatření.
 • Seznámit s výsledky průzkumu a stanovenými opatřeními všechny zaměstnance.
 • Zefektivnit fungování společnosti v některých oblastech s ohledem na spokojenost zaměstnanců a dosáhnou tím lepší komunikace a spolupráce a následně i výsledků firmy.

Obsah

 • V první fázi je nutné stanovit cíle průzkumu, protože na tomto podkladě se určuje metoda, která bude při formulování otázek a stanovení jejich počtu převažovat - diagnostická nebo assessment metoda.
 • Je zapotřebí určit, jaké konkrétní výstupy jsou důležité pro management společnosti a k čemu budou použity.
 • Kvantitativní  metoda / dotazníkový průzkum - sestaví se dotazník s odpovídajícími otázkami a tyto dotazníky se rozdají (v papírové podobě) nebo zpřístupní pomocí linků (v on-line podobě) všem zaměstnancům. 
 • Kvalitativní metoda / diskusní skupiny – definují se skupiny zaměstnanců, které se zúčastní řízených diskusí, z těchto diskusí jsou získána data, z nichž se vytvoří závěry.
 • Proběhne vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy. Výstupní zprávy jsou ve formě grafů, scorecard tabulky a slovních komentářů.
 • Konzultanti prezentují výsledky šetření managementu. Podle požadavku klienta mohou být výsledky rozpracovány až na úroveň oddělení.
 • Stanovení akčních plánů na dosažení změny by mělo proběhnout do nejnižší možné úrovně (oddělení). Neobejde se bez workshopů a diskusí, které mohou být vedeny interně i externě.
 • Následuje průběžná kontrola dosahování stanovených cílů.

Metodologie

Zásady

 • Dělá-li se jakýkoliv průzkum, lidé očekávají, že se na základě jejich reakce něco změní. Proto bychom se neměli ptát na něco, co nemůžeme nebo nechceme změnit.
 • Nedáváme otázky, které společnosti nepřinesou novou informaci, případně zjišťují skutečnosti, které společnost nemůže ovlivnit.
 • U dotazníkového průzkumu - při vyšším počtu otázek se výrazně snižuje návratnost dotazníků a snaha respondentů kvalitně je vyplnit. Čas potřebný na vyplňování by neměl přesáhnout 20 min.
 • U metody řízených diskusí je třeba definovat správně počet a složení skupin, věnovat jedné skupině cca 4 hodiny, facilitátor musí mít minimálně jednoho, raději dva pomocníky, odpovědi musí být zaznamenány přesně.
 • Do jednoho měsíce od ukončení průzkumu by měli být všichni informováni o jeho výsledcích.
 • Jestliže chceme, aby se v budoucnosti daly poměřovat reálné výsledky a zlepšení, je zapotřebí získat "tvrdá data" - měřitelné parametry.
 • Při průzkumu se soustředíme na celkovou spokojenost zaměstnanců, abychom mohli určit, která oblast je ve společnosti klíčová a má vliv na její rozvoj.
 • Abychom mohli poměřovat vývoj v čase, mělo by se jednat o opakovaný průzkum po cca 12 až 18 měsících. Systém umožňuje opakovaná šetření, přičemž si pamatuje odpovědi z těch předchozích.
 

Máte dotaz k tomuto produktu?

Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz k tomuto produktu.
Použít můžete buď on-line formulář anebo nám zavolejte na 283 850 416

Řekli o produktu Průzkum spokojenosti zaměstnanců:

Generální ředitel - SOLODOOR a.s.

Martin Dozrál

SOLODOOR a.s.

Firma Else pro nás připravila a realizovala průzkum spokojenosti zaměstnanců pro 200 respondentů papírovou formou. Na naší spolupráci…

zobrazit celou referenci

Kurzy a ostatní produkty, podobné tomuto: