Elseaz.cz > Průzkumy

Průzkumy

Průzkumy umožňují poznat společnost z jejího nitra. Nahlédnout do zákulisí firemních procesů a odhalit všechny silné a slabé stránky. Vyhodnocení takto získaných informací umožňuje navrhnout změny, které cíleně zefektivní chod společnosti. Vyžaduje to proaktivní přístup managamentu, protože ne všechny informace, které společnost získá, ji potěší - ostatně odhalení slabin je nutný první krok k jejich odstranění.

Jednoduše si vyberte typ průzkumu:

Typy průzkumů které nabízíme:

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců umožňují lépe poznat pohledy na společnost z jejího nitra. Na jejich základě se mohou nastavit procesy ovlivňující chod celé společnosti.