Elseaz.cz > Poradenství > Kompetenční model

Kompetenční model

Kompetence jsou základními charakteristikami každého člověka, které přímo ovlivňují jeho pracovní výkon a způsoby (chování), jakými dosahuje těchto výsledků. Jedna kompetence obvykle zahrnuje skupinu charakteristik. Z toho vyplývá, že čím mají lidé kompetence na vyšší úrovni, tím lépe uplatní svoje odborné znalosti a výsledně jsou schopni fungovat efektivněji. Kompetence lze přirovnat k tzv. soft skills (měkkým dovednostem) a zahrnují také postoje.

Kompetenční model dané firmy je soubor kompetencí, který definuje, jaké chování / jednání firma považuje za žádoucí a vedoucí k očekávaným výsledkům. Každá firma by měla mít svůj vlastní kompetenční model, který odpovídá její kultuře, charakteristice, podmínkám, či užívané terminologii. Kompetenční model by se měl ideálně dále promítnout do všech HR procesů. Zaměstnanci by s ním měli být podrobně seznámeni (podobně jako s hodnotami firmy), v opačném případě je to jen soubor hesel a nadpisů.

Cíle

 • Pojmenovat, co je pro firmu důležité (jaké jednání a postoje).
 • Promítnout kompetenční model do HR procesů a tím sjednotit terminologii a vnímání významu jednotlivých pojmů.

Obsah

 • Kompetenční model obsahuje cca 8 až 14 kompetencí.
 • Některé kompetence mohou být stejné pro všechny pozice a profese, některé se liší.
 • Kompetenční model se obvykle týká TH pracovníků, pro dělnické profese jsou kompetence definované jiným způsobem.
 • Ke každé kompetenci by měl být popis, vysvětlení, příklady chování, případně specifikování jednotlivých úrovní

Metodologie

Způsob vytváření: 

 • Seznámení se všemi souvisejícími firemními materiály – hodnoty firmy, stávající popisy pozic, stávající systém hodnocení, struktura firmy, vize, mise atd. Jedná-li se o korporaci, potom se vychází i z materiálů mateřské firmy.
 • Strukturované interview s 2. a 3. úrovní managementu
 • Návrh první verze modelu
 • Prezentace prvního návrhu, úpravy
 • Definitivní návrh
 • Zabudování kompetenčního modelu do HR procesů
 • Seznámení zaměstnanců s kompetenčním modelem
 

Máte dotaz k tomuto produktu?

Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz k tomuto produktu.
Použít můžete buď on-line formulář anebo nám zavolejte na 283 850 416

Řekli o produktu Kompetenční model:

Personalistka - De Heus a.s.

Zuzana Kouřilová

De Heus a.s.

Se společností Else jsme spolupracovali na vytvoření kompetenčního modelu a na jeho implementaci do HR procesů. Zadání bylo…

zobrazit celou referenci

Kurzy a ostatní produkty, podobné tomuto: