Elseaz.cz > Poradenství > Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců

Společnosti / firmy pociťují potřebu zavést pravidelné hodnocení zaměstnanců a využívat ho také jako nástroj motivace, rozvoje a řízení výkonu. Vzhledem k tomu, že ve většině firem existují různé skupiny zaměstanců, které se liší oblastí působnosti a úrovní v hierarchii  (výroba, obchod, dělníci, TH - management, TH - referenti atd.) je třeba velice pečlivě najít rovnováhu mezi více typy hodnocení pro různé úrovně či skupiny zaměstnanců a udržením přiměřené jednoduchosti systému. Přiměřeně jednoduché systémy mají šanci fungovat delší dobu. Firma by se mohla ocitnout ve dvou extrémech. A/ Způsob hodnocení už na systémové úrovni precizně vyjadřuje konkrétní potřeby a situaci jednotlivých skupin. Zní to skvěle, ale když tuto situaci domyslíme, mohlo by se stát, že existuje 30 typů formulářů a 50 různých kompetencí, takže výsledně je problém vzít správný formulář nemluvě o tom, že nakonec každý ve firmě hodnotí něco jiného a neexistuje jednotný jazyk a možnost poměřování, které by systém měl přinést. Nakonec si to každý dělá úplně podle sebe. B/ systém je natolik jednotný, že nezachycuje potřeby a situaci nikoho.

Je velmi důležité, aby si manažeři byli vědomi, že vytvořit system je jedna věc, udržet ho funkční a využívat ho efektivně je věc druhá a je to "nekonečný příběh".

Cíle

 • Nastavit systém hodnocení procesů podle skutečných potřeba situace dané společnosti.
 • Připravit hodnotící a hodnotitele na vedení hodnotícího pohovoru prostřednictvím tréninků a workshopů.

Obsah

 Rozsah spolupráce podle oblastí, které chce zadavatel vyřešit:

 • Vytvoření kompetenčního modelu
 • Navržení hodnotících kritérií
 • Navržení způsobu odměňování
 • Vytvoření systému plánování kariéry
 • Návrh hodnotícího formuláře včetně způsobu vedení hodnotícího rozhovoru
 • Vytvoření komplexního sytému realizace hodnocení a následné práce s výstupy
 • Pravidelné tréninky nových zaměstnanců, aby byli schopni vést nebo účastnit se hodnotícího rozhovoru

Rozsah spolupráce podle kategorií zaměstnanců:

 • Napříč celou firmou
 • Pro vybrané úrovně a skupiny zaměstnanců

Rozsah spolupráce podle fází vývoje a průběhu:

 • Návrh a odladění
 • Návrh, odladění a management průběhu
 • Návrh, odladění, management průběhu a analýza výsledků

Vstupní informace

 • struktura společnosti
 • materiály týkající se firemní kultury, firemních hodnot, dlouhodobé i krátkodobé strategie
 • popisy pozic
 • informace získané z pohovorů s manažery
 • stávající způsob hodnocení zaměstnanců a odměňování na příslušných pozicích
 • jakékoli další relevantní podklady

Metodologie

Fáze procesu (rámcově - musí být upraveny podle zadání)

 • Analýza podkladů
 • Pohovory s managementem
 • Nastavení a popsání kompetencí pro různé skupiny
 • Vytvoření kariérního plánu
 • (Vytvoření systému odměňování)
 • Sestavení hodnotícího formuláře
 • Pilotní hodnotící pohovory (appraisaly)
 • Konečná úprava na základě pilotních pohovorů (je-li třeba)
 • Prezentace nového systému managementu
 • Tréninky hodnotitelů i všech hodnocených jak se účastnit a jak vést hodnotící pohovory
 • Reálné hodnotící pohovory ("appraisaly")
 • Analýza výsledků - výstupy (tréninkové plány individuální, tréninkové plány za celou společnost, další doporučení)
 • Analýza průběhu - doporučení (návrhy na změnu průběhu hodnocení, návrhy na změnu formuláře, kompetencí)
 

Máte dotaz k tomuto produktu?

Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz k tomuto produktu.
Použít můžete buď on-line formulář anebo nám zavolejte na 283 850 416

Řekli o produktu Hodnocení zaměstnanců:

HR Business Partner - Visteon-Autopal, s.r.o.

Dagmar Stloukalová

Visteon-Autopal, s.r.o.

Společnost Else pro nás zpracovala kompetenční model pro vývojové centrum  v anglickém jazyce. Specifikace zadání byla následující:…

zobrazit celou referenci

Kurzy a ostatní produkty, podobné tomuto: