Elseaz.cz > Poradenství

Poradenství

Říká se, že dobrá rada je nad zlato. Je přirozené, radit se v klíčových otázkách s odborníky. Rádi poskytneme naše zkušenosti a praxí prověřené postupy, abychom tím klientovi pomohli dosáhnout jeho cíle. Společně se zákazníky vytváříme systémy a procesy - plánování kariéry, kompletní systém rozvoje výkonnosti (Performance development system), navrhujeme vhodný motivační systém. A v čem můžeme poradit Vám?

Jednoduše si vyberte typ poradenství:

Typy poradenství které nabízíme:

Hodnocení zaměstnanců

Vytvoření systému hodnocení zaměstnanců pro společnosti, trénink hodnocených i hodnotitelů jak vést efektivně hodnotící rozhovor.

Kompetenční model

Každá firma by měla mít svůj vlastní kompetenční model, který odpovídá její kultuře, charakteristice, podmínkám, či užívané terminologii, ten by se měl dále promítnout do všech HR procesů a měli by s ním být seznámeni všichni zaměstnanci.